Прекратяване на договора без предизвестие при индексация и планове и услуги без промени при инфлация и дефлация - това са част от промените, които ще залегнат в общите условия и на трите големи български телекома, след като Алиансът на технологичната индустрия (АТИ) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) сключиха браншово споразумение.

То идва след трета поредна година, в която заради високата инфлация абонаментните такси се повишиха - а размерите на индексацията доведоха не само до потребителско недоволство, но и до политически призиви за по-силно регулиране на сектора.

С колко поскъпват телеком услугите в Европа?

С колко поскъпват телеком услугите в Европа?

Защо е необходима индексацията?

"Прилаганите клаузи за индексиране съответстват на приложимата нормативна рамка и практика. По време на преговорите участниците се обединиха около мнението, че въпреки това са налице обществени очаквания, които трябва да бъдат адресирани", пишат от АТИ, в който членуват A1, Vivacom и Yettel.

Ето какво точно ще влезе в общите условия на членуващите в АТИ оператори:

  • Въвеждане на право за потребителите да прекратят договора си при увеличаване на цени в резултат на индексация, без предизвестие и без да дължат определената в него неустойка за услуги. Потребителите могат да упражнят правото си за предсрочно прекратяване в срок от един месец от обявената от съответния оператор начална дата на индексация;
  • Определяне на прагове, в рамките на до +/-2%, при които не се извършва индексация, както при инфлация, така и при дефлация;
  • Намаляване на цените на абонаменти/услуги при отчетена от Националния статистически институт дефлация, за предходната календарна година, когато същата надвишава горните прагове;
  • Определени абонаментни планове и/или цени на услуги могат да бъдат изключени от обхвата на индексацията, както при инфлация, така и при дефлация, като операторите следва да ги обявят на интернет страниците си.
  • Операторите ще отразят договорените промени в общите си условия в срок до 3 месеца. Новите клаузи ще се прилагат, считано от 1 януари 2025 г.

Подобни промени анонсираха при обявяването на индексацията от A1.

A1 също ще индексира месечните си такси

A1 също ще индексира месечните си такси

Вчера това направи и Vivacom

От алианса отбелязват, че през 2014-2015 г. телекомите у нас "сключиха индивидуални споразумения с КЗП, с които съществено намалиха размера на неустойките при предсрочно прекратяване на договорите, независимо че нямат такова задължение нито по българското, нито по европейското законодателство".