Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за декември от 146,09 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от Комисията. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват около 27% от потреблението на страната и имат основно значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

След организиране на тръжни процедури "Булгаргаз" е сключил и два договора за доставка на втечнен природен газ с търговци на природен газ от региона.

Необходимото количество за декември е осигурено и с доставка на тръбен газ, закупен на платформата на "Газов Хъб Балкан", след проведен търг "тип аукцион". Освен това "Булгаргаз" е включил в ценовия микс и количества природен газ от добив от ПГХ "Чирен".

След извършената проверка на всички разходи за закупуване на природен газ Комисията коригира леко цената, предложена в днешното заявление на "Булгаргаз" ЕАД, и я намали от 146,83лв. /MWh на 146,09 лв./MWh.

Една от основните причини за увеличението в сравнение с ноември е високата цена на синьото гориво, съхранявано в газохранилището в Чирен. През основния период за нагнетяване - август и септември т.г., цените на международните газови борси достигнаха изключително високи нива и това повиши цената на газа за газохранилището "Чирен".

По тази причина в ценовия микс за декември добиваният газ от хранилището е с най-висока стойност, съпоставен с другите ценообразуващи елементи. От друга страна, с настъпването на отоплителния сезон цената на природния газ нараства поради увеличеното потребление, най-вече от топлофикационните дружества. Допълнителен негативен фактор е и нарастването на борсовите индекси на международните пазари през последните дни на м. ноември, обясняват още от КЕВР.