Върховният административен съд (ВАС) разпореди на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да възобнови производството, с което позволи на "Виваком България" ЕАД (с предишно наименование "Българска телекомуникационна компания" ЕАД) да придобие изцяло русенския доставчик на интернет и телевизия "Нетуоркс-България". В сделката, чиято стойност не е обявена, влизат още и "Онлайн директ", "ТВН Дистрибуция България" и "Телко инфраструктури". Това става ясно от решение на антимонополната комисия.

Русенската компания е сред доставчиците с добре развита мрежа и дистрибуция в региона. Тя предлага интернет и телевизия за частни клиенти, както и редица услуги за бизнес клиенти, сред които видеонаблюдение, колокиране на оборудване, компютърен и ИТ сервиз, облачни услуги и други. Операторът има присъствие в десетки населени места в областите Русе, Разград, Силистра, Шумен, Монтана, Търговище, Ловеч и София.

Придобиването е поредното за Vivacom, след като в края на 2019-г самата компания стана част от империята на United Group. През 2021 г. българската телекомуникационна компания придоби напълно капитала на Net1, ComNet Sofia и N3.

КЗК разреши на Vivacom да придобие "Нетуоркс-България"

Vivacom получи разрешение да придобие един от най-големите доставчици на интернет и телевизия в Северна България

В сделката влизат още и "Онлайн директ", "ТВН Дистрибуция България" и "Телко инфраструктури"

Решението на КЗК обаче беше обжалвано от конкурента "Теленор България" ЕАД (с ново наименование "Йеттел България" ЕАД) пред Административен съд София. Така Съдът върнал делото във вид на преписка на Комисията за ново произнасяне.

"Съдът приема, че в конкретния случай са били налице индикации за съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на съответния пазар, но КЗК не е предприела действия по извършване на задълбочено проучване, с което е допуснала съществено процесуално нарушение, довело до неизясняване на релевантните факти и обстоятелства, свързани с предвидената концентрация".

Последвала жалба от страна на КЗК, но в крайна сметка ВАС потвърдил решението на Административния съд.

От ВАС изцяло споделят изводите на първоинстанционния съд и допълват, че до КЗК са били подадени три искания от страна на БТК за придобиване на контрол върху общо осем дружества.

"Дори да се приемат в първите производства доводите за относително малкия дял на изкупуваните дружества, въпреки данните за нетвърде малък пазарен дял (тези актове са били предмет на контрол в други съдебни производства), то вече при постановяване на третия акт от КЗК, предмет на преценка в настоящите съдебни производства - първоинстанционно и касационно, тези изводи не могат да бъдат споделени,...".

Vivacom придобива Net1 и ComNet Sofia

Vivacom купува два доставчика на интернет и телевизия в София

Стойността на сделката, която се очаква да приключи през 2021 г., не е обявена

Във връзка с тези и други констатации от страна на ВАС и на Административния съд в София КЗК започва задълбочено разглеждане на сделката за придобиване на дружествата.