48 процента от наемателите на търговски площи в България са преустановили плащането на наеми, режийни разходи и на контрагенти, показва проучване на Colliers. Изследването е направено между 30 март и 1 април. Наемателите са представени най-вече от секторите Заведения за хранене (20%), Мода (20%), Спортни стоки (8%), Хранителни стоки (8%), Стоки за дома, Услуги, Здраве и красота, Забавления и свободно време, и други. От страна на наемодателите са проведени разговори със собственици на търговски центрове и ритейл паркове.

Само 13% от наемателите не са адресирали по никакъв начин последствията от кризата. 51% са пуснали служителите си в платен или неплатен отпуск, а 37% са замразили плановете си за експанзия. Други практики са съкращение на персонал, предоговаряне на наемни нива, намаляване на работното време и на възнагражденията. От запитаните търговци 3% са се насочили към закриване на своите обекти.

Проучването на Colliers показва, че почти половината от наемодателите не са предприели мерки за оптимизация на разходите на този етап, докато 38% са започнали да преразглеждат договорите си с подизпълнители.

По-голямата част от всички участници в проучването твърдят, че няма да се възползват от предложените от държавата мерки за подпомагане на бизнеса, тъй като не ги намират за приложими за тях. В групата на наемодателите 13%, а в тази на наемателите 19% имат нужда от повече информация по отношение на помощта, която се предлага.

Наемодателите демонстрират солидарност в кризисната ситуация като почти всички (96%) планират да предложат облекчени наемни условия на наемателите си по време на извънредното положение. Най-популярните такива са намаление или отлагане на плащането на наем.

По отношение на генерирането на допълнителни и/или алтернативни приходи 60% от наемателите са се насочили към онлайн търговия или разработване на нови продукти и услуги. Останалата част от тях за момента не планират да променят бизнес стратегията си. Това вероятно е свързано с факта, че 39% от наемателите очакват здравната криза да приключи до 2 месеца - най-често срещаният отговор в тази група респонденти. Повечето наемодатели се обединяват около прогнозата, че продължителността на настоящата ситуация ще е между 3 и 6 месеца.