От 15 май се преустановяват всички видове строителни и монтажни работи в курортните комплекси край Варна, пише в заповеди на кмета на общината Благомир Коцев, съобщават от общинската администрация. Забраната е свързана с началото на летния туристически сезон и съответно осигуряване на спокоен отдих на туристите по Северното черноморие.

Забраната важи до 1 октомври 2024 г. Заповеди за спиране на строителството са издадени по-конкретно за курортните комплекси: "Златни пясъци", "Св. св. Константин и Елена" и "Чайка", както и за курортните зони "Прибой" и "Манастирски рид".

Със заповедите на кмета се забранява и достъпът на тежка строителна механизация и на всякакви превозни средства, доставящи строителни материали. В заповедите е отбелязано, че изключения се допускат само за аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.

Забраната не се отнася за изпълнение на строителни дейности на обекти с регионално значение, финансирани по оперативните програми със средства на ЕС, държавния или общински бюджет, които се намират на територията на курортните комплекси и зони.

За нарушаване на заповедта санкциите са: от 1000 до 10 000 лева за физически лица и от 10 000 до 50 000 лева за еднолични търговци и юридически лица, ако не подлежат на по-тежко наказание.

 Lion's Head придоби три логистични парка във Варна, София и Русе за €71,4 милиона

Компания за инвестиции в бизнес имоти придоби три логистични парка във Варна, София и Русе за €71,4 милиона

С тази инвестиция AG Capital става вторият по големина собственик на индустриални площи в България