Десетки хиляди българи, работещи като гастарбайтери в Германия, ще трябва да плащат нови данъци върху доходите, които получават. Сънародниците ни са засегнати от промени в спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между България и Германия, предупреждават данъчни консултанти, цитирани от "СЕГА".

Промените са в сила от 1 януари, т.е. ще засегнат облагането на доходите, получени тази година, но които ще се декларират през 2025-а година, поясняват експертите.

Снимка 423762

Източник: iStock

Кои са най-потърпевши?

Едни от най-потърпевшите от промяната ще са сезонните работници, които работят за по няколко месеца в най-голямата европейска икономика. До този момент те бяха освободени от данъчно облагане и в двете държави, тъй като в Германия доходите им не надвишават необлагаемия минимум.

Недостиг на работници в Германия -  най-големият риск за ръста на икономиката

Недостиг на работници в Германия - най-големият риск за ръста на икономиката

Реформите на пазара на труда, въведени преди около 20 години, бяха в основата за издигането на Германия до международно завидно ниво на конкурентоспособност

В България спогодбата предвижда освобождаване от облагане и поради тази причина тези хора не подаваха данъчна декларация пред НАП, а приходната агенция не преследваше това нарушение, заради липсата на данъчен ефект.

Ситуацията за тях обаче се променя. Доходите на българските сезонни работници в Германия вече ще бъдат обложени ефективно в България, ако това не е направено в Германия. Данъчните служби на двете страни обменят автоматично информация за доходите от трудови правоотношения, което означава, че НАП може да осъществява контрол.

Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане с Германия бе подписана през 2010 година. Двете страни отчитат, че оттогава са настъпили съществени промени в областта на международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), свързани с противодействие на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

Според данъчни консултанти, най-съществената промяна, която е и с най-голям практически ефект, е преминаването от "освобождаване с прогресия" към "обикновен данъчен кредит".

Методът "освобождаване с прогресия" предвижда доходите, получени в чужбина, да бъдат освобождавани от облагане в България, като не се интересува дали тези доходи са ефективно обложени в държавата на източника. Този метод е по-лесен за администриране и по-благоприятен за данъкоплатците.

При метода на данъчния кредит фокусът е насочен към платения в чужбина данък, който се приспада от дължимия данък в България. Той е по-фискално насочен, защото гарантира ефективно данъчно облагане.

Смяната на подхода за избягване на двойното данъчно облагане ще доведе и до по-висока административна тежест за данъкоплатците, които трябва да се снабдят с документи за получените доходи и размера на удържания в чужбина данък.

По данни на Евростат в Европа живеят и работят около 900 000 българи. Голяма част от тях пребивават в чужбина временно, като сезонни работници. Германия е европейската страна, която все още е най-предпочитана от сънародниците ни за временна работа.

Недостигът на работници във Великобритания, включително от България, добива внушителни размери

Недостигът на работници във Великобритания, включително от България, добива внушителни размери

Бизнесът на Острова изпитва огромен глад за кадри