Петпроцентен ръст на офертите за работа на месечна база отчита пазарът на труда за месец април, съобщават от кариерната компания JobTiger. С наближаване на туристическия сезон основен принос за позитивната статистика има сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" с 11-процентно увеличение.

Снимка 664050

Източник: JobTiger

Другият традиционно водещ сегмент - "Търговия и продажби", е обявил 1200 (12%) работни позиции повече спрямо март. Едноцифрен, но все пак тренд нагоре се наблюдава още в сектори като "Административни и обслужващи дейности", "Логистика и транспорт" и "Производство".

Април бележи и началото на положителна промяна в предлагането на работни места на годишна база в повечето области. Въпреки очерталата се негативна тенденция през последните месеци, сега наред с хотелиерския бранш и търговията, повече специалисти търсят компаниите в сфери като счетоводство и финанси, административни услуги, здравеопазване и фармация, строителство, логистика и транспорт.

JobTiger отчете 33% спад на обявите за IT специалисти: Кои служители са по-търсени от тях?

JobTiger отчете 33% спад на обявите за IT специалисти: Кои служители са по-търсени от тях?

Новите обяви за работа се увеличават най-бързо в два български гарада, далече от столицата

Секторите "Производство", "Маркетинг и реклама", "Хотелиерство и ресторантьорство" и "ИТ" продължават да търсят по-малко служители. Като положителна може да се отчете обаче статистиката, че за първи път в рамките на последната година в информационните технологии спадът е под 30%.

Анализът показва и незначително нарастване на предлаганите дистанционни позиции (100 повече), като почти половината (49%) са за ИТ сектора. Данните очертават също ръст по този показател в областните градове, като най-голям е той за Бургас, Пловдив, Варна и Русе.