Този февруари обявите за работа намаляват със 7% и са с около 3100 по-малко спрямо същия период през 2023 г., сочат последните данни на кариерния сайт JobTiger. На месечна база обаче се отчита ръст от 4% (1700 предложения) спрямо януари 2024 г.

Характерно за този период в годината има засилено предлагане на работа в сектора "Хотелиерство и ресторантьорство" - обявите в него са с 1200 повече спрямо м. януари - ръст от 22 на сто.

След него по ръст на предложенията се нареждат секторите "Търговия и продажби" (450 предложения повече, 4% ръст), "Строителство" (230 предложения повече, 10% ръст) и "Административни и обслужващи дейности" (190 предложения повече, 4% ръст).

С най-голям спад на предложенията са секторите "Производство" (370 предложения по-малко, 6% спад), "Здравеопазване и фармация" (220 предложения по-малко, 9% спад) и "Счетоводство, одит, финанси" (120 предложения по-малко, 5% спад).

Българският IT партньор на Lufthansa Technik: Какво е да правиш бизнес с гигант и защо вече няма работа за младите програмисти у нас

Българският IT партньор на Lufthansa Technik: Какво е да правиш бизнес с гигант и защо вече няма работа за младите програмисти у нас

IT секторът у нас - огромната си част е HR посредничество и какво прави CleverPine различна

Непроменени остават секторите "Логистика и транспорт", "Производство" "Маркетинг и реклама" и "ИТ" - броят на обявите в тях е на същото ниво като през януари.

На годишна база отчитаме ръст в секторите "Здравеопазване и фармация" (12%), "Административни и обслужващи дейности" (5%), "Търговия и продажби" (3%), "Строителство" (2%) и "Маркетинг и реклама" (0.2%). В останалите сектори платформата отчита спад, като той е най-голям в сектор IT (33%), важно е да отбележим обаче, че този вид обяви напоследък се публикуват в специализирани платформи като Dev.bg.

Според анализа с най-голям дял на обявите през февруари е сектор "Търговия и продажби" (24%). Поради засиленото предлагане на работа сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" (16%) измества сектор "Производство" (15%) от второто място, а след тях се нареждат: "Административни и обслужващи дейности" (12%), "Логистика и транспорт" (10%), "ИТ" (8%), "Строителство" (6%), "Здравеопазване и фармация" (5.2%) "Счетоводство, одит, финанси" (5,1%), "Маркетинг и реклама" (3%) и "Изкуство" (1%).

Гигантът BC Partners иска да придобие IT компанията Kin + Carta

BC Partners купува IT компания с над 130 служители у нас

Мажоритарният акционер в United Group е уведомил КЗК за намерението си

Във водещите областни градове се наблюдава положителна тенденция. Броят на обявите се е изменил, както следва: София (+1%), Пловдив (+4%), Варна (+11%), Бургас (+11%) и Стара Загора (+3%). Броят на предложенията в гр. Русе остава същият като през януари.

Като дялово разпределение в София обявите са 43%, а в останалите градове са, както следва: Пловдив (10%), Варна (9%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).