Всеки ръководител и всяко работно място, по-малко ли повече се отличават помежду си. А безспорно, най-добрият начин да имате отлични отношения и висока оценка от шефа си е добре да изпълнявате много добре вашите задължения.

Въпреки това, ако искате да създадете хубави впечатления на вашите ръководители, даже да станете любим член на екипа, съществуват няколко несложни стратегии, които лесно между да приложите.

Анализирайки редица изследвания по темата и препоръки на експерти, Business Insider състави списък от 11 способа, които могат да погнат да се харесате повече на вашия бос.

Снимка 326550

Източник: iStock

Старайте се да решавате проблемите самостоятелно

В своята книга "Как престана да се безпокоя и да започна да живея" (How to Stop Worrying and Start Living) Дейл Карнеги, разказва за метода на бизнесмена Леон Шимкин. 

Шимкин е намерил начин рязко да съкрати времето на деловите заседания: той е информирал подчинените си, да не го занимават с никакъв проблем, ако преди това не са се опитали да намерят начин за неговото решение.

Затова изненадайте вашия шеф с готовност да решите някаква професионална задача и предлагайте реални варианти за изход от проблемни ситуации.

Винаги показвайте вашата ценност за компанията

Вашият ръководител не бива постоянно да слуша, как вие силно искате повишение. Ако желаете да получите увеличение на заплатата, нова длъжност или повече отговорности, покажете, че от това ще спечели шефа ви и компанията като цяло.

Както точно отбелязва експертът Робин Дерек, вие винаги трябва да запитвате себе си: "Как аз мога да ги убедя да ме поискат?". 

Начинът ви на общуване да съответства с този на шефа

Част от вашата работа е да облекчите работата на вашия ръководител.

Според експертите от самото начало трябва да разберете, по какъв начин вашия шеф предпочита да общувате - електронна поща, личен разговор, колко често да става това.

И ако има несъвпадение между вашия метод на общуване с ръководителите, то е важно да обсъдите с тях този въпрос.

Снимка 325330

Източник: Europa.eu

Искайте съвет

Възможно е да се притеснявате или се боите да попитате за нещо вашия шеф.

Изследвания доказват, че обръщането за съвет към ръководителите не ви поставят в глупаво положение, напротив това демонстрира вашата компетентност заинтересованост към делата на компанията.

Помнете също така, че е по-добро да поискате съвет вместо мнение. Според психолозите, обръщането за съвет създава партньорски отношения между вас и шефа ви и го подтиква да подкрепя вашите идеи.

Идвайте на работа рано

Проучвания са установили, че сътрудниците, които идват в офиса по-рано, обикновено се възприемат от ръководителите като по-добросъвестни и отговорни. Те получават впоследствие по-висока оценка за деловите си качества, отколкото сътрудниците, които обикновено идват на робота по-късно.

При това няма значение, дали тези които идват на работа по-късно, съответно си тръгват по-късно.

Разберете професионалните цели на вашия шеф

Особено важно е да разберете към какво вашият шеф наистина се стреми и се постарайте да му помогнете да го постигне.

Както отбелязват експертите: необходимо е да помогнете на вашия ръководител да изглежда добре пред неговите ръководители. Правейки това, вие се постилате добре и пътя за собствения успех.

Снимка 263367

Източник: iStock

Завишавайте своите цели 

След анализ на 50 хиляди атестационни характеристики на сътрудници от различни компании консултантската фирма Zenger/Folkman е стигнала до извода, че поставянето на завишени цели е едно от най-привлекателните качества на работника за неговия работодател.

Обръщайте внимание на детайлите

Ако се смятате за "голям човек", който се концентрира само върху най-важните и глобални въпроси за компанията, то не е лошо да започнете да обръщате внимание и на по-дребните неща.

Защото често и най-малката техническа грешка или пропуск, може да повлияят негативно върху голямо количество клиенти на компанията.

И сътрудник, който разкрива и отстранява подобни "дребни неща" започва да се откроява от тълпата в положителен смисъл.

Казвайте "Благодаря"

Изказването на благодарност за дадена реакция на вашия шеф, даже тя да е негативна, предизвиква у него топло чувство и положително отношение към вас, са констатирали изследвания.

Взимайте си отпуск

Според анализ на Oxford Economics, работниците, които използват цялата си полагаема отпуска, получават с 6,5% по-често повишение, отколкото тези, които се отказват от 10-тина дни от нея.

Това разбира се не означава, че излизането в отпуска пряко влияе на повишението. По-скоро показва, че по-успешните работници по-смело използват полагащите им се свободни дини.

И освен това, отбелязват експертите, "отпуската прави сътрудника по-креативен, а това значи и потенциално по-конкурентен".

Снимка 339387

Източник: iStock

Изказвайте своята гледна точка

Не скривайте своето мнение от колегите си. Трябва да споделяте с тях своите възгледи, защо е трудно да се разбере човек, ако той не се включва пълноценно в разговорите.

Не се бойте дали ще изглеждате в дадена ситуация глупаво: предлагайте своите идеи - у всеки от нас има добри и лоши предложения.