Постигането на равенство между половете в професионалната сфера, особено що се отнася до ръководни длъжности, е една от целите на съвременното общество. За изненада на някои обаче стара Европа, както и бързоразвиващата се Южна Азия, далеч изпреварват по този показател Страната на неограничените възможности – САЩ.

Данни на Института за международна икономика „Петерсън” показват, че най-голям дял жените мениджъри имат в държавите от югоизточната част на Азия – 25%, следвани от тези в Източна Европа и Централна Азия – по 22%. От друга страна по този показател Западна Европа и Щатите са на последно място, съответно с едва 16 и 15 на сто.

Проучването, проведено сред 21 980 публични компании в 91 държави сочи, че ситуацията е доста по-различна, когато става въпрос за дами, които са членове на борда на директорите в дадена фирма.

Най-много такива има в Субсахарска Африка. Там те са с дял от 16%. С 1% по-малко са тези в Западна и Централна Европа, както и в Централна Азия. На последно място отново е САЩ с дял от 11 на сто.

Според изчисленията най-малко са жените, които са на длъжност главен изпълнителен директор на компания. В Югоизточна Азия и Европа техният дял е 8 на сто, докато в Западна Европа и в Северна Америка те са наполовина.

Снимка 219367

Източник: Agenda.weforum.org