Появяването на подходяща възможност е най-честата причина българите, италианците и унгарците да решат да започнат собствен бизнес, сочи проучване на Евростат за 2017 г.

В петнадесет държави-членки на ЕС "подходяща възможност" най-често се споменава като причината да се премине към свободна практика. Най-много са българите отговорили така (42%), следвани от италианците (39%) и унгарците (36%).

В три държави - Белгия (28%), Германия (21%) и Латвия (20%) - най-честата причина е "обичайната практика в тази област".

В други три - Полша (27%), Гърция (25%) и Испания (24%) - "продължаване на семейния бизнес" е преобладаващият отговор.

"Не намерих работа като служител" е отбелязана като най-честата причина в Румъния (38%) и Кипър (25%).

В пет държави - Австрия (40%), Дания (35%), Обединеното кралство (27%), Люксембург и Франция (и двете с 26%) - самостоятелно заетите лица искат да ръководят своя бизнес поради "друга причина".

Снимка 394832

Източник: Евростат

Цели 42% от заетите на свободна практика в България заявяват, че са се възползвали от "подходяща възможност", докато около една пета (19%) са предприели този ход заради "обичайната практика в сферата" или защото не са открили работа като служител никъде (20%).

Най-големите трудности за хората, "които сами са си шефове" в България са дългите периоди, в които нямат клиент или проект (21%) и липсата на влияние за определяне на цените (21%). Като основна пречка за този тип заетост само 9% от запитаните посочват административна тежест, а 5% - период на финансови затруднения. Една четвърт заявяват, че не срещат никакви трудности.

Чехия (44%), Холандия (42%), Великобритания (41%), Швеция и Германия (и 40%) са страните, с най-голям дял на хора на свободна практика, които не срещат никакви трудности.

Снимка 394833

Източник: Евростат

Малко над 32% от преминалите към тази форма на заетост в България нямат клиент или имат само един преобладаващ клиент през първите 12 месеца от започването на собствен бизнес. Близо 55% имат повече от 9 клиенти за първата година, което е близо до средната стойност за ЕС (61%).