Apple е открила редица случаи на сериозни нарушения на своите правила за труд и природосъобразност при своите доставчици. Компанията провежда годишния си одит, като този път включва и нови 197 компании, като така общият брой на проверените доставчици набъбва до 756 в 30 страни. Одитите се провеждат всяка година от 2005 година насам.

Според доклада, броят на зле представилите се компании (с по-малко от 59 от общо 100 точки) е намалял до 1 процент през 2017 година от 3 процента през 2016 година и 14 процента през 2014 година. Доставчиците, които покриват отлично изискванията (или получават над 90 точки) се е повишил до рекордни 59% от 47% през предходната година.

През 2017 година Apple е открила 44 основни нарушения на правилата - включително три случая, в които наети служители е трябвало да платят, за да бъдат взети на работа.

В единия от случаите, за който бяха представени подробности, над 700 души от Филипините са платили общо 1 милион долара, за да работят за доставчика, чието име не бе оповествено. Apple е накарала компанията да върне парите.

Спазването на правилото за максимално дълга работна седмица от 60 часа е намаляло до 94% от 98% през 2016 година. Apple е разкрила 38 случаи на фалшификация на данните.

Увеличението е заради повишаване на броя на доставчиците през 2017 година, казват от компанията. Одитът е проследил данните за 1,3 милиона служители - или с 30% повече, отколкото през предходната година.