Акциите на българската компания "Градус" ще могат да се търгуват на Българска фондова борса (БФБ) от 6 август т.г., реши на свое заседание Съвета на директорите на борсата.

Индикативна референтна цена за първата търговска сесия е определена на 1,80 лева на дял. Акциите на компанията са разделени на 243 608 710 дяла с номинална стойност от един лев, а по време на първичното публично предлагане бяха записани 45,2 милиона от тях. Така IPO-то на старозагорската компания стана най-голямото на родната борса от 2007 година насам.

"Градус" успя да привлече над 81 милиона лева от дебюта си на борсата

"Градус" успя да привлече над 81 милиона лева от дебюта си на борсата

Резултатът след втория ден на търговия на БФБ

Кои са най-големите акционери?

Универсалният пенсионен фонд "Доверие" е закупил най-голям брой акции - 10,86 млн. за 19,548 млн. лв. Общо дружествата от групата - заедно с доброволен пенсионен фонд "Доверие", професионален пенсионен фонд "Доверие" - вече притежават 12,225 млн. акции за 22 млн. лв. Така те притежават 5,018% от общия капитал на дружеството.

От данните става ясно, че пенсионните фондове са най-големите акционери. Групата на "Алианц" е закупила 8,3 млн. акции, а пенсионните фондове "Родина" - 4,36 млн. акции. В IPO-то са се включили и "Съгласие" с 600 хил., а "ЕнЕн" са придобили 890 хил. акции.

УПФ "ЦКБ Сила", УПФ "Бъдеще" и УПФ "Топлина" също са записали акции.

Сред компаниите трябва да отбележим "Агроцар" ЕООД на Петьо Царски с 2,7 млн акции.

Само три банки - "УниКредит Булбанк", "Пощенска банка" и Raiffeisen Bank International AG - са се включили в предлагането с 2,18 млн. за първата и по стотина хиляди акции за другите две.

Най-голямата покупка от физическо лице е за 999 хил. лв. - 555 хил. акции.