Американският банков сектор отчита $62 милиарда печалба през третото тримесечие, повишение от 29,3 процента спрямо същия период на миналата година. Това гласят данни на Federal Deposit Insurance Corporation, цитирани от Reuters.

Регулаторът заяви още, че ръстът на печалбата се дължи на по-ниското ефективно данъчно облагане и на по-високите оперативни приходи.

Едва 3,5 процента от банките в САЩ отчитат нетна загуба. Миналата година техният дял бе 4 процента. Броят на проблемните банки намалява от 81 през второто тримесечие до 71 - най-ниското ниво от третото тримесечие на 2017 г.

Председателят на регулатора Джелена Макуилямс заяви, че въпреки силната печалба, експозицията на индустрията към кредитни и лихвени рискове се повишава, тъй като банките търсят по-доходоносни заеми.