Компании от целия свят са все по-застрашени от фалит, като рискът за бизнеса от изпадане в несъстоятелност нараства за трета поредна година. Това показват данните от проучване на Allianz Trade, цитирано от международните агенции.

През 2024 година се очаква броят на компаниите, изпаднали в несъстоятелност, да се увеличи с 9%, като най-значително нарастване на фалитите се прогнозира за Нидерландия - увеличение с 31%, следват САЩ и Испания - увеличение с по 28%.

Снимка 654347

Източник: iStock Images

Експертите изчисляват, че увеличаването на броя на фирмите, които са в процедура по обявяване в несъстоятелност, ще засегне и най-голямата европейска икономика - Германия. Броят на фалиралите компании в страната вероятно ще се увеличи с цели 13% тази година.

Компании на ръба: Корпоративните фалити през 2024 година ще нараснат

Компании на ръба: Корпоративните фалити през 2024 година ще нараснат

Предприятията са изправени пред рсе по-нарастващи разходи

Каква е ситуацията в България?

Броят на българските компании, изпадащи във фалит, също расте през последните години, но ситуацията през изминалата 2023 година и очакванията за настоящата 2024-а са по-оптичистични.

Бизнесът у нас понесе силен удар през пандемичната 2020-а година, както и през 2021-ва, след което започна да се възстановява. Българските компании, изпаднали във фалит през 2021-ва година нараснаха с 5,7%, според проучване на Кофас за несъстоятелността в района на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). ПРез следващите две години броят им намалява.

През 2024-а година основната причина за фалитите на фирмите в Европа е продължаващото отслабване на икономиката, структурните предизвикателства и затегнатото кредитиране, посочват авторите на актуалното изследване на Allianz Trade.

Броят на компаниите, които са изпаднали във фалит през втората половина на 2023-а година е нараснал с цели 25% спрямо втората половина на предходната година. Най-значителна част от тези компании са от секторите "Хотелиерство и ресторантьорство", "Строителство" и в сферата на търговията на дребно.

Рискът от изпадане в несъстоятелност на компаниите в Бъбгария остава значителен при високо задлъжнелите и новите фирми, формирани върху минималните капиталови изисквания.

Онези предприятия, които се отличават с по-нестабилни бизнес модели, могат да пострадат в ситуация на нарастващи разходи.

Румънският онлайн търговец Vivre, който работи и в България, е пред фалит

Румънският онлайн търговец Vivre, който работи и в България, е пред фалит

Кредиторите отхвърлиха втория план за преструктуриране на компанията