За AI или изкуствения интелект напоследък се говори толкова много, че имаме чувството, че той е навсякъде. Истината обаче, поне към момента в България, е доста различна.

Данните от годишно проучване на НСИ показват, че предприятията у нас, които използват технологии с изкуствен интелект (AI), са едва 3.6%. Използването на AI е по-често срещано във фирмите с 250 и повече заети лица (13.8%), отколкото в средните с 50 - 249 заети лица и малките с 10 - 49 заети лица, съответно 5.5 и 3.0%.

През 2023 г. 96.3% от нефинансовите предприятия с 10 и повече заети лица имат достъп до интернет. С фиксирана интернет връзка разполагат 89.2% от предприятията, като при 46.6% максималната скорост за сваляне на данни е по-висока от 100 Mbps.

Снимка 624501

Източник: iStock

Почти три четвърти (72.6%) от предприятията с 250 и повече заети лица разполагат със скорост за сваляне на данни по-висока от 100 Mbps тносителният дял на заетите лица в предприятията, които разполагат с достъп до интернет, е 39.7%, сочат данни на НСИ.

Най-много заети лица използват интернет в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (92.2%), а най- малко - в сектор "Преработваща промишленост" (25.5%).

Всяко второ предприятие (50.4%) разполага със собствен уебсайт, като при фирмите с 250 и повече заети лица относителният дял е 89.1%. На уебсайта си предприятията най-често предоставят на потребителите описание на предлаганите стоки и услуги и ценова информация (37.9%), а съдържание на уебсайта на поне два езика имат 23.3% от фирмите.

Близо 70% от компаниите у нас очакват AI да остави хора без работа

Близо 70% от компаниите у нас очакват AI да остави хора без работа

Над половината от фирмите вече използват платформи с изкуствен интелект

През 2023 г. 38.0% от фирмите използват различни видове социални медии, за да развиват дейността си и да разширяват своето присъствие в интернет. Най-популярни са социалните мрежи (Facebook, LinkedIn, Xing, Yammer, Viadeo и др.), в които 37.2% от предприятията поддържат свой профил, следвани от уебсайтове и приложения за споделяне на мултимедия като YouTube и Instagram - 13.2%.

Основните цели, за които предприятията използват социални медии, са: изграждане на имиджа на предприятието или маркетинг на продукти - 77.1%1; получаване и отговаряне на мнения, отзиви, въпроси от клиенти - 54.2%; наемане на служители - 35.9%; сътрудничество с бизнес партньори и други организации - 29.8%.

Рекламата има важно значение за всеки бизнес и през 2023 г. 20.9% от предприятията публикуват платени реклами в интернет (напр. в търсачки, в социални медии, на други уебсайтове или приложения). Основният метод, който използват, е реклама, базирана на съдържанието или на ключови думи в търсенията на потребителите - 81.9%. По-малко предприятия използват реклама, базирана на географското местоположение на потребителите (42.9%) или на проследяването на предишни действия на потребителите - 28.9%

През 2023 г. 21.7% от предприятията използват софтуер за управление на ресурсите (ERP). По-малък е делът на фирмите, които разполагат с приложение за управление на връзките с клиенти (CRM) - 10.5%, както и на използващите софтуер за бизнес разузнаване (BI) - 4.2%.

Всяко пето предприятие (21.9%) извършва анализ на данни, като при предприятията с 250 и повече заети лица относителният дял е 53.1%. Предприятията, които предпочитат данните да се анализират от собствени служители, са 17.6%, а при 7.6% дейността е възложена на друга фирма или организация.

Главните източници на данни за анализ, които използват предприятията, са: записи на трансакции като данни за продажбите и плащанията (73.1%); данни за клиентите като покупки, местоположение, предпочитания, отзиви, търсения (56.6%); и свободно достъпни данни от държавни институции - 48.2%

През 2023 г. 17.5% от предприятията използват платени компютърни услуги в облак, за да намалят разходите си за хардуер и софтуер, като делът им е нараснал с 4.7 процентни пункта в сравнение с 2021 година. Основни потребители на облачни услуги са големите фирми с повече от 250 заети лица (52.2%), както и предприятията от сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 59.0%.

Българският компютърен институт INSAIT се присъединява към първия Алианс за изкуствен интелект в света по покана на IBM и Meta

По покана на IBM и Meta: Българският INSAIT става част от първия Алианс за изкуствен интелект в света

INSAIT е единственият представител от Източна Европа