Година след дебюта на ChatGPT, използването на платформи с генеративен изкуствен интелект в българските компании е по-скоро норма, отколкото изключение. Вече са видими и някои от рисковете, които AI носи със себе си - включително за заетостта. Това става ясно от проучване на LS-S Leadership Support сред повече от 200 компании, работещи в 10 сектора у нас и в Германия.

54 на сто от българските фирми използват понякога или по-често изкуствения интелект, а в още около една трета са изпробвали такива приложения или имат най-обща представа от тях. Близо 60% очакват AI да има силно въздействие върху работните им процеси или да ги промени коренно, докато само 10% очакват малък или никакъв ефект.

Къде и как се използва AI

Резултатите от проучването показват в кои сфери генеративният изкуствен интелект е навлязъл най-успешно:

  • Информационни технологии;
  • Маркетинг и комуникации;
  • Научноизследователска и развойна дейност;
  • Човешки ресурси;

Във всяка от тези сфери над 50% от организациите или вече използват AI, или го тестват, или имат конкретни планове за внедряването му.

Брюксел ще контролира изкуствения интелект в три стъпки

Брюксел ще контролира изкуствения интелект в три стъпки

ЕС иска да регулира компаниите

Това пък са топ очакванията на бизнеса, с които изкуственият интелект е натоварен:

  • Автоматизация на рутинни задачи;
  • Анализ на данни и прогнози;
  • Повишаване на производителността;
  • Развиване на нови продукти и услуги;
  • Подобрение на обслужването на клиенти;
  • Развитие на креативната сфера.

В сравнение с Германия, у нас е по-голям процентът на компаниите, в които AI се използва често (25% срещу 13%), макар в България да е по-малък делът на фирмите, които тепърва тестват технологията.

В Бундесрепубликата обаче 45 на сто от фирмите имат въведен правилник за употребата на изкуствен интелект, докато тук тя остава масово нерегламентирана.

70 на сто от служителите по света вече използват изкуствен интелект в работата си

70 на сто от служителите по света вече използват изкуствен интелект в работата си

Това показва ново глобално проучване на Adecco Group

Какви са проблемите?

Около 60% от използвалите чат бот от типа на chatGPT, Bing AI или Bard посочват, че качеството на генерирания текст е било добро, но все пак са били необходими корекции, а 11% директно определят "написаното" като неизползваемо.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

Едва 4 на сто са на мнение, че "ChatGPT може да бъде използван в професионален контекст без контрол на качеството чрез намеса от човек".

Така не е изненада, че най-голямото притеснение на бизнеса по отношение на изкуствения интелект е свързано с риска ботът да генерира невярна или неточна информация. Има и технически съображения - твърде голяма зависимост от външна технология и увеличен риск от кибератаки.

Икономиките, които ще се възползват най-много от технологиите с изкуствен интелект

Икономиките, които ще се възползват най-много от технологиите с изкуствен интелект

Съперничеството между Китай и САЩ за пазарно лидерство в AI технологиите може да има "положителни последици" за други страни

Не липсват и по-философски въпроси - дали AI не задълбочава отчуждението между хората и не замества човешката креативност.

Точно 0% от запитаните представители на български компании са на мнение, че изкуственият интелект по никакъв начин няма да доведе до загуба на работни места. 30 на сто са тези, според които той ще създаде нужда от нови умения, за да могат служителите да бъдат адекватни на променената ситуация. Общо 69% подкрепят тезата, че ботовете ще оставят хора без работа в някои сектори.

44% все пак вярват, че AI ще доведе както до загуба на работни места, така и до създаването на такива.