Да се направи връзката компания - ИТ експерт в дистанционна форма на работа доста често не е лесна и бърза задача. Новата българска платформа за отдалечена работа - GigsRemote обаче се опитва да направи точно това. Тя свързва ИТ специалисти на свободна практика и реномирани компании в международен мащаб, които се нуждаят от експертен капацитет, съобщиха от компанията. Освен краткосрочна ангажираност, платформата предлага възможност за допълнителна ангажираност на ИТ специалистите по краткосрочни и дългосрочни проекти.

Платформата GigsRemote е проектирана като алтернатива на типичната форма на ангажираност на дългосрочен трудов договор, като съкращава значително процеса и времето за свързване на потенциални клиенти с тясно специализирании ИТ експерти, които избират дистанционна форма на работа.

Към момента над 1,1 милиарда специалисти в света са ангажирани в подобен модел, но много малка част от платформите, извършващи подобна дейност, са с фокус върху специалисти от Източна Европа.

Друг проблем е, че платформи за свързване на фрийлансъри и компании са ограничени до предлагане на отворени позиции и запълването им. Този модел отнема време и на двете страни да търсят сами възможности.

Снимка 594189

GigsRemote прави това вместо тях. Чрез AI решения, платформата им предлага най-доброто съвпадение на интересите на двете страни, като по този начин съкращава времето за наемане и старт на проектите до само 1 месец.

Платформата работи с фрилансъри с или без предишен опит в отдалечената работа, като те преминават през строг процес на проверка и оценка на компетентностите им.

GigsRemote предлага на компаниите единна рамка за сключване на договори за управление на всички техни фрийлансъри и индивидуални подизпълнители, оптимизирани за средносрочни и дългосрочни проектни ангажименти, като премахва притесненията за данъчни рискове и прехвърляне на права върху интелектуална собственост.

Глобалният пазар за специалистите на свободна практика е оценен на 42,9 милиарда долара, очаква се той да нарасне с над 65% в следващите 5 години. Българският ИТ пазар не изостава от световните тенденции.

"Очакванията са, че в обозримо бъдеще традиционният модел на трудов договор ще работи само за ядрото на компаниите, а 30% до 40% от проектите ще се разработват от специалисти на свободна практика. Нашият модел отговаря точно на тази потребност от гъвкавост както при клиентите, така и при специалистите", каза Пламен Цеков, един от съоснователите на GigsRemote.