Общата нетна стойност на подкрепата на Kaufland към българските земеделци за 2022 г. надвишава 32 млн. лв, като в последните 4 години делът на родните плодове и зеленчуци във веригата нараства повече от два пъти. През изминалата година от магазинната мрежа на ритейлъра са продадени над 25 000 000 бр./кг плодове и зеленчуци. Плановете на компанията за 2023 г. включват разширяване на дела на на българската продукция във веригата с 30 %, както и въвеждане на редица мерки за повишаване на партньорствата в сектора. С подкрепата си към българските производители, ритейлърът се нарежда на една от водещите позиции по цялостно икономическо и социално въздействие*.

"2023 г. ще е Българската година в Kaufland. Фокусът ни ще бъде насочен към българските производители и тяхната продукция. Предстои да разширим партньорствата си, да увеличим значително броя на договорите за предварително изкупуване, както и количеството на българските стоки в магазините си, като включително удвоим и броя на плодовете и зеленчуците от собствената ни марка "Брей!". Наред с всичко останало планираме да реализираме и няколко важни инициативи, насочени изцяло към българските производители, които имат желание да работят с нас", обяви Иван Чернев, изпълнителен директор на Kaufland България.

Сред инициативите, които предстои да бъдат реализирани през 2023 г. от Kaufland България в полза на българските производители, са разкриване на директна телефонна линия за консултации и специализирано агро обучение.

В самото начало на следващата година Kaufland България ще отвори специална телефонна линия за консултиране на български производители, които имат желание да установят партньорство с компанията. На нея всеки работен ден те ще могат да се обаждат, за да получат отговори на всички въпроси, свързани със задължителните условия и стандартите, на които трябва да отговаря продукцията им, за да намери мястото в мрежата на Kaufland.

През март 2023 г. предстои и първото издание на Kaufland Агро Академия. Събитието ще е насочено изцяло към родни земеделски производители. Предвидено е то да се превърне в еднодневен обучителен форум, на който ритейл компанията ще представи трендове, практики и изисквания на бизнеса с бързооборотни стоки. В рамките на форума ще бъдат представени и възможностите за договорно изкупуване на продукцията, което гарантира както качеството й, така и нейната последваща реализация в хипермаркетите на ритейлъра.

През изминалата 2022 г. Kaufland България има сключени договори за производство с 25 родни земеделски производители. Всички те са сертифицирани по програмата Global G.A.P. - независима световна система за добри земеделски практики, която гарантира, че производството на плодове и зеленчуци отговаря на добри практики за хигиена (вкл. използване на пестициди и торове), както и на такива за опазване на околната среда и безопасност на работа.

Снимка 598823

Източник: Kaufland

* По данни от доклад на ©denkstatt едно работно място в Kaufland поддържа близо 4 други в българската икономика, а всеки 100 лева, похарчени във веригата, създават нетна положителна стойност за българската икономика и общество в размер на допълнителни 62 лева.