В продължение на почти десетилетие Европейската централна банка поддържаше основния лихвен процент под нулата. Това доведе до пазарна ситуация, при която банките постепенно спряха да предлагат лихви по депозити и дори начисляваха отрицателни лихвени проценти на корпоративните си клиенти чрез т.нар. такса "съхранение на средства". Това не само създаде допълнителна финансова тежест върху бизнес дейностите, но и принуди много български компании да мислят за алтернативи как да управляват финансовите си ресурси без да бъдат таксувани за това.

TBI, една от най-рентабилните банки в Югоизточна Европа, постоянно доказва своя подход, ориентиран към клиента. Банката беше една от малкото финансови институции, които предложиха положителна доходност за физически лица, чрез традиционно изгодните си спестовни продукти с цел да се превърне в най-предпочитаното място за спестяванията на клиентите. От месец юли 2022 г. TBI Bank премахва таксата за съхранение на парични средства по разплащателни сметки за корпоративни клиенти, независимо от сумите, държани в банката.

TBI е и една от малкото банки на пазара, които предлагат положителни лихвени проценти за бизнес депозити в лева, евро и щатски долари, достигащи до 0,80%. В допълнение към положителните лихвени проценти, TBI предлага на бизнеса и рентабилни транзакционни услуги, отлични валутни курсове и висока степен на гъвкавост при структуриране на спестовните и инвестиционните им планове.

"Удовлетворяването на потребностите както на клиентите ни физически лица, така и на бизнес клиентите ни е основен фокус за екипа на TBI", казва Лукас Турса, старши вицепрезидент в TBI Bank.

"В настоящата нестабилна икономическа среда отмяната на таксата за съхранение на средства ще даде на нашите настоящи и бъдещи корпоративни клиенти допълнителна финансова гъвкавост и стабилност".