По-лесно кандидатстване за по-голяма подкрепа очаква проектите на граждански организации у нас в рамките на деветото издание на Vivacom Регионален грант. Телекомът и Българския център за нестопанско право обявиха, че през тази година инициативата ще е с нов формат.

За безвъзмездно финансиране от Vivacom могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, народни читалища и настоятелства към училища и детски градини, както и организации, които вече са печелили грант в предходни години. Няма ограничение в броя на проектите, с които всяка една гражданска организация може да кандидатства.

Vivacom направи първата крачка към електрическата мобилност

Vivacom направи първата крачка към електрическата мобилност

Телекомът е първият в страната, който започва използването на електромобили в оперативната си дейност

Кандидатите вече ще изпращат концепция в рамките на една страница, която ще се оценява от жури. Финалистите влизат в акселераторска програма с три лаборатории, в рамките на които заедно с експерти ще работят по превръщането на идеите в завършени проекти с комуникационна и партньорска стратегии.

Най-добрите ще получат безвъзмездна подкрепа в размер на до 10 000 лева - двойно повече спрямо предходния максимум. Приоритетните области на Vivacom Регионален грант са образованието и опазването на околната среда.

До момента с Vivacom Регионален грант компанията е подкрепила 108 проекта на 98 организации на обща стойност над 500 000 лв. С увеличението на сумата в края на тази година общото дарение ще бъде малко над 600 000 лв. Финалистите в деветото издание ще станат ясни през март, а проектите ще се реализират до края на годината.