Сега е моментът за тегленето на дългосрочни инвестиционни и ипотечни кредити. Хората, които пристъпят към решение за поемане на заем, ще могат да се възползват от много привлекателни фиксирани лихви, които ще се запазят в следващите години дори и при увеличаване на основните лихвени проценти.

На това мнение е главният изпълнителен директор на "Райфайзенбанк" (България) Оливър Рьогл. При представянето на финансовите резултати на финансовата институция той коментира, че нивото на лихвите през тази година няма да се промени осезаемо в сравнение с предходната. Очакваното повишаване на равнищата ще дойде през 2018 година, смята експертът.

По думите на изпълнителния директор на банката с ресор "Банкиране на дребно" Ани Ангелова основни причини за продължаващата тенденция на по-ниски лихви са свръхликвидността на финансовите институции, раздвижването на пазара на недвижими имоти и голямата конкуренция.

Банкер: Лихвите по депозитите трудно ще се повишат

Банкер: Лихвите по депозитите трудно ще се повишат

А кредитите вероятно ще спрат да поевтиняват

Допълнителни спадове на лихвите през 2016-а

Под въздействие на тези фактори за миналата година лихвите по ипотечни заеми са намалели с около 1,1%, а при потребителски - с 2,2%.

Според изчисленията за миналата година средният размер на теглените потребителски заеми е 15 000 лева, като най-често те се ползват за ремонтни дейности. Средният размер на месечната вноска по финансирането е 260 лева.

Ипотечните кредити са в размер около 94 000 лева за срок от около 19 години. Обикновено вноската е около 600 лева.

Каква ще бъде 2017-а за българската икономика?

Условията в страната в следващите 12 месеца също ще бъдат благоприятни за вземането на по-сериозни решения по отношение на бизнеса.

"Ситуацията в макроикономически аспект е доста положителна, като очакваме ръст от 3,3% на брутния вътрешен продукт (БВП). Неговото темпо ще бъде подобно на това на съседните държави и ще е значително над средното ниво за Еврозоната", посочи Рьогл.

Експертът допълва още, че до голяма степен успехът в икономически аспект за изминалата година се дължи на три основни фактора - износ, потребление и инвестиции.

Инвестиционните проекти, които ще променят българската икономика през 2017-а

Инвестиционните проекти, които ще променят българската икономика през 2017-а

400 милиона лева влизат в бизнеса

"Стрес тестовете, които бяха проведени на финансовите институции в страната през 2016 година, показват, че секторът е добре капитализиран и достатъчно ликвиден", допълни още Рьогл.

За изминалата година печалбата сред облагането с данъци на "Райфайзенбанк" достига 132,6 милиона лева, като кредитният портфейл към 31 декември 2016-а е над 4 милиарда лева. Според Ани Ангелова големите скокове през изминалите 12 месеца са дошли най-вече заради големия ръст от 57% в ипотечното кредитиране.

Делът на необслужваните заеми на банката е намалял до 6,5% при 8,1% за 2015 година, става ясно още от финансовите резултати на кредитора.