Българският холдинг "Еврохолд" ще набере до €100 млн. от Българската фондова борса. Компанията ще използва средствата, за да финансира придобиването на активите на чешкото дружество ЧЕЗ в България, както и за инвестиции в двата основни бизнеса на холдинг — енергетика и застраховане.

Предстои предложението на борда да бъде гласувано от от акционерите на извънредно заседание на 10 април. След това Комисията за финансов надзор трябва също да даде разрешение.

"Еврохолд" планира да пусне над 79 млн. нови акции с емисионна стойност 2,50 лв. всяка. Емисията ще се счита за успешна, ако бъдат записани минимум 40% от новите акции (31,6 млн. акции). Основните акционери в "Еврохолд", в това число мажоритарният - "Старком Холдинг" АД, потвърждават участието си в предстоящото увеличение на капитала, посочват от компанията.

"В случай на необходимост от собствени средства за финализирането на сделката с "ЧЕЗ Груп" преди завършването на процедурата по увеличение на капитала на холдинга, основните акционери в "Еврохолд" имат готовност да ги предоставят веднага чрез алтернативен инструмент и съобразно размера на притежавания от тях дял в компанията", посочват от холдинга.

"Еврохолд" остана единствен кандидат за активите на ЧЕЗ в България още през пролетта на 2019 г. Опитът за сделка обаче първоначално бе спрян от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), а по-късно комисията все пак даде одобрение. В крайна сметка на 19 януари т.г. "Еврохолд" получи всички нужни разрешения, включително и от Комисията за водно и енергийно регулиране.

Договорената цена за активите на ЧЕЗ бе €335 млн. През 2019 г. от компанията посочиха, че сделката ще бъде частично финансирана с увеличение на капитала, както и чрез заеми от две водещи европейски банки, чиито имена не бяха разкрити.