Биреният гигант Heineken обяви намерението си да придобие контрол над пивоварната от Южна Африка Distell, съобщава Capital.com. Африканската компания е водещ производител и търговец на сайдери на местния пазар. Сделката се оценява на приблизително 2,6 милиарда долара.

Нидерландската компания иска да придобие и водещия производител на бира в Намибия NBL, който към момента притежава дял от 25% в Heineken в Южна Африка.

Създадена е нова некотирана компания

Heineken съкращава 8000 служители в Европа

Heineken съкращава 8000 служители в Европа

Това е около една десета от екипа на компанията към момента

Ако приемем, че и двете сделки бъдат одобрени, Heineken ще обедини тези придобити активи плюс своите 75% пряко притежавани дялове в нерегистрирана публична холдингова компания, която все още не е назована.

Heineken ще притежава минимум 65% от тази новосформирана компания, като останалата част ще се държи от акционерите на Distell.

В началото на тази година Heineken, който е вторият най-голям производител на бира в света след AB InBev, представи допълнителни стратегически инициативи като част от програмата си за увеличаване на оперативния марж до 17% през 2023-а година.

Пандемията са отрази доста неблагоприятно на бирения холдинг. Намаляването на заетите в дружеството остави без работа около една десета от екипа на Heineken, което беше част от плана за намаляване на разходите с 2,4 милиарда долара до 2023-а година.