Комисията за финансов надзор (КФН) е забранила на "Слънчев бряг холдинг" АД, собственик на едноименния курортен комплекс, да придобие акции от "Интернешънъл асет банк", става ясно от протокола от провелото се общо събрание на акционерите, публикуван днес.

От документа се разбира, че "Слънчев бряг холдинг" АД е имал намерение да купи 3 014 160 поименни безналични акции на "Интернешънъл асет банк" на стойност до 12 милиона лева (малко под 10% общия брой ценни книжа).

Сделката е трябвало да бъде финансирана чрез кредит, като за негово обезпечение се предоставят в залог акции и ценни книжа, собственост на дружеството.

До гласуване обаче така и не се е стигнало, става ясно още от протокола. Причината е, че още на на 5 юни т.г. КФН е задължила дружеството да не подлага двете точки, свързани с покупката, на гласуване.

На електронната страница на регулатора няма информация.

Основни акционери в "Интернешънъл асет банк" са Динатрейд Интернешънъл ООД, Елена Михалева, Елхим-Искра АД, Максиком Трейдинг ЕООД, както и Евгени Стамов и Ирина Тодорова. Преди 2005 г. ИАБ носеше за кратко името УНИБАНК, а преди това - Първа Източна Международна Банка.