"Фондът за недвижими имоти България" АДСИЦ финализира сделката и сключи окончателен договор за продажба на Търговския център "Доверие - Бриколаж" във Варна, съобщиха от дружеството.

Базовата продажна цена на имота възлиза на 6 800 000 евро (шест милиона и осемстотин хиляди евро) без ДДС. 

През февруари тази година Фондът сключи предварителен договор за продажба на Търговския център. След като през август 2006 година дружеството със специална инвестиционна цел придоби Търговския център във Варна за сумата от 4 милиона евро.

"Фонд за недвижими имоти България" придоби първия "Мосю Бриколаж"

С решение Комисията за защита на конкуренцията разрешава на "Господинови Строймаркет" ООД да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху активите на Търговския център. Параметрите на сделката предвиждат както прехвърлянето на собствеността върху недвижимия имот, така и прехвърляне на договора за наем на търговския обект до изтичането на срокът му.

"В резултат от сделката купувачът няма да получи фактическата власт над търговския обект, поради обвързаността му с вписания договор за наем (имотът е във фактическото държане на наемателя), но ще получава приходите от наем на имота и като собственик ще има контрол над целените активи", пише в решението на КЗК.

От Комисията не извършили пазарен анализ на сделката, тъй като оборотът на предприятието - цел не надхвърля 3 млн. лв. за последната приключила финансова година на територията на страната. Поради това обстоятелство от "Господинови Строймаркет" не е са били задължени предварително да уведомяват Комисия за защита на конкуренцията.

"Господинови Строймаркет" започва историята си през 1994 г. в Добрич. През 2003 г. компанията открива търговски и дистрибуционен център във Варна, три години по-късно такъв център е открит в Каварна, а през 2011-а и в София. През 2017 г. компанията обновява търговската си база в Каварна във формат "Направи си сам".

Мосю Бриколаж откри първи магазин в Сърбия

Мосю Бриколаж откри първи магазин в Сърбия

Бъдещата верига в западната ни съседка ще се ръководи от България

Марката "Mr.Bricolage" присъства в България от 2000 година, когато се отваря първият магазин от типа на модерната търговия за стоки "Направи си сам". А магазините на марката в България се управляват от българо-френското акционерно дружество "Доверие Брико".

Днес веригата в България се състои от 11 магазина, разположени в София, Пловдив, Благоевград, Бургас, Варна, Добрич, Русе и Плевен.

Продават магазина на "Мосю Бриколаж" във Варна за 6,8 милиона евро

Продават магазина на "Мосю Бриколаж" във Варна за 6,8 милиона евро

"Фонда за недвижими имоти България" АДСИЦ придоби сградата през 2006 г. за сумата от 4 млн. евро

"Фонд за недвижими имоти България" е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, със седалище и адрес на управление в София. Дружеството е основано през октомври 2004 г. и е сред първите регистрирани АДСИЦ в България. Историята му датира от април 2005г., когато Фондът получава лиценз и започва дейността си като акционерно дружество със специална инвестиционна цел.