Спот цените на природния газ в Европейския съюз (ЕС) ще се понижат с 23% през 2024 г. в сравнение с миналата година. Това става на фона на очакваното по-слабо търсене на синьото гориво в региона, прогнозира агенцията за кредитен рейтинг Fitch, с чийто обзор са се запознали "Ведомости".

Средната цена на газа на най-ликвидния газов хъб в ЕС - TTF в Нидерландия, тази година, според прогнозите на Fitch, ще бъде 10 долара за 1000 кубически фута, т.е. около 353 долара за 1000 кубични метра.

Страните от ЕС, най-силно зависими от вноса на втечнен газ от САЩ

Страните от ЕС, най-силно зависими от вноса на втечнен газ от САЩ

Наша съседна държава обаче, слабо намали вноса

Миналата година средната цена там беше 13 долара за 1000 кубически фута, или 459 долара за 1000 кубически метра.

В предишният обзор на Fitch от декември 2023 г., агенцията за кредитен рейтинг прогнозира, че средната цена на газа в Европа за тази година ще бъде 12 долара за 1000 куб. фута, или почти 424 долара за 1000 куб. метра.

В края на отоплителния сезон - какви са запасите в европейските газохранилища

В края на отоплителния сезон - какви са запасите в европейските газохранилища

Средната цена на газа в Европа през март е около $299 за 1000 куб. метра