Търговията с акции на Телематик Интерактив България АД започна днес на Българска фондова борса. Компанията за хазартни игри онлайн, която оперира под търговската марка Palms Bet (Палмс Бет), стъпва на БФБ след успешно първично публично предлагане (IPO), в което набра 16 милиона лева.

Размерът на емисията на Телематик Интерактив България е 4 320 006 лв., разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 лев. Книжата на компанията се търгуват на Основен пазар на БФБ, Сегмент Standard под борсов код TIB. Индикативната референтна цена за първата търговска сесия е 50 лева - колкото постигнатата цена при IPO-то.

Мениджър на емисията е инвестиционният посредник София Интернешънъл Секюритиз.

"Приветстваме Телематик Интерактив България на БФБ с уважение към мотивите на компанията да стане публична, а именно стремежът й към пълна прозрачност и декларирано желание да покаже, че игралният бизнес е открит и социално отговорен, създаващ доверие сред участниците на пазара." , каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

"Дебютът ни на БФБ е сред ключовите събития в историята на Телематик Интерактив България. С листването на компанията даваме заявка за нашите дългосрочни планове за развитие и разширяваме хоризонта пред фирмата, което е предпоставка за постигане на още по-добри резултати.", добави Лъчезар Петров, изпълнителен директор на Телематик Интерактив България.

Средствата, набрани от Телематик Интерактив България ще се използват за експанзията на компанията в Перу и други страни.

"Телематик Интерактив България" е компанията с първото IPO за 2022 година на БФБ

Πъpвa ĸoмпaния от игралната индустрия излиза на БФБ и търси 40 милиона от акционерите

Дружеството планира да раздава 40% от бъдещата си печалба под формата на дивидент

При първото си за годината публично предлагане на акции (ППП - IPO) компанията записа 16 млн. лева. На базата на подадени лимитирани и пазарни поръчки тогава беше определена цена на изпълнение от 50 лева, което съответстваше и на минималната цена по предлагането.

Компанията предложи 400 000 акции от увеличението на капитала си на първично публично предлагане чрез book building с емисионна цена на акциите между 50 и 75 лева, припомня Forbes.

"Телематик Интерактив България" планира да набере 40 милиона лева от Българската фондова борса

Първа българска хазартна компания излиза на борсата и търси оценка от 300 милиона лева

Компанията се надява на оценка от 300 млн. лв. и обеща да раздава на акционерите 40% от печалбата си

Това беше първото предлагане на акции на основният пазар на Българска фондова борса от почти две години насам. В средата на 2020 г. "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" предложи съществуващи акции на инвеститорите, а по-рано същата година "Илевън Кепитъл" направи първично публично предлагане.

През миналата година на пазара за растеж на БФБ BEAM бяха осъществени 7 предлагания на акции, с което компаниите набраха почти 24 млн. лева.