"Захарни заводи" АД вече не е публично дружество, след като Комисията за финансов надзор отписа издадената от компанията емисия ценни книжа от своя регистър и Българската фондова борса прекрати нейната регистрация, съобщава онлайн изданието на в. "Банкер".

Предприятието от Горна Оряховица е на трето място по приходи в отрасъл "Преработка на какао; производство на шоколадови и захарни изделия" според данните на Българската стопанска камара. Оборотът на компанията за 2022 г. е 96,988 млн. лева, което поставя само "Алкао ЕООД" от Първомай и "Нестле България" пред "Захарни заводи".

"Захарни заводи" инвестира 11,19 милиона лева в ново оборудване

"Захарни заводи" инвестира 11,19 милиона лева в ново оборудване

Благодарение на новата мощност производственият капацитет на компанията ще се увеличи на 60 000 л. етанол дневно

Печалбата за 2022 г. е 11,8 млн. лева, а заетите служители към 2023 г. - 373.

Както припомня изданието, още от средата на миналата година мажоритарният акционер "Захар Инвест" ЕАД обяви, че смята да свали дружеството от БФБ- София с мотива, че поддържането на публичността е съпътствано с високи административни разходи и изисквания.

Печалбата на Захарни заводи АД към март се доближи до максимума

Първото търгово предложение към останалите акционери беше направено през юни 2023 г. при 5,15 лева за акция, но получи временна забрана. Корекция в документите и нова цена от 6,29 лева не помогнаха и КФН наложи окончателна забрана. Така през януари беше направен нов опит с цена от 6,30 лева за акция, който беше разрешен от КФН и приключи успешно.