Въпреки че през миналата година България отчете осезаем ръст в износа, страната ни все още остава зад много от държавите в Източна Европа по отношение на приходите от експорта. През миналата година изнесените от България стоки и суровини възлизат на около 30 милиарда долара.

В същото време експортът на два пъти по-голямата Словакия, например, се изчислява на 85 милиарда долара или близо 3 пъти повече. Това показват данни на Световната търговска организация, обобщени от платформата HowMuch. От тях са изключени приходите от износ на услуги.

За Чехия, която е една от най-бързо развиващите се икономики в региона, приходите от износ за миналата година възлизат на 180 милиарда долара. Тези на Унгария пък са в рамките на 114 милиарда долара.

До някаква степен обаче причината за тази разлика може да бъде в това, че тези страни изнасят продукти с по-голяма добавена стойност, отколкото България.

Румъния, Гърция и дори Словения имат по-големи приходи от нашата страна в това отношение. По този показател България е съпоставима с държави, като Литва и Беларус.

Не е особено изненадващо, че Китай е на първо място по приходи от експорт на стоки. Любопитно е да се каже обаче, че те са близо двойно по-големи от тези, генерирани от най-голямата икономика в света - тази на САЩ.

Трета в класацията е Германия, следвана от Япония, Холандия, Южна Корея, Хонконг, Франция, Италия и Великобритания.

Снимка 409645

Графика от Visual Capitalist.