Делът на Азия в световното потребление на електроенергия нараства с бързи темпове. Докато през 2000 г. то беше едва около една четвърт от цялото световно потребление, то според прогнози Азия ще използва половината от световното електричество до 2025 г. Това става ясно от прогноза на Международната агенция по енергетика.

Китай ще е най-големият фактор. Докато през 2000 г. страната използва само 10% от световната енергия, този дял се очаква да достигне до 33% през 2025 г.

Въпреки че тенденцията за нарастването на китайското население вече се обръща към застой и дори спад, повишаващият се стандарт на живот все още води до нарастващо търсене на електроенергия, например за климатизация.

Освен това и за други големи страни в Азия се очаква нарастване на населението до втората половина на този век, което означава още по-голямо търсене на електроенергия.

Infographic: Asia to Use Half of World's Electricity by 2025 | Statista

Азия увеличава използването на възобновяеми източници на електроенергия, но заради огромното си търсене, на много места разчита и на произведено от въглищни централи електричество. Китай, например, е увеличил значително двата източника на електроенергия.

Въпреки продължаващото строителство на въглищни електроцентрали, се очаква да има спад от емисиите от Китай, за разлика от други азиатски страни, чиито емисии ще продължат да нарастват.