У нас се наблюдава 100% растеж на летния сезон в сравнение с миналата година. "Не бива да бъде изпуснат нито един участник в целия процес, в цялата верига на доставките, в цялата верига на партньорствата в този сектор. Всеки един участник е важен, за да може да се случи туристическият продукт", заяви пред БНР Даниела Стоева, бивш зам.-министър на туризма в служебното правителство на Стефан Янев и собственик на туристическа агенция.

По думите й сезонът е бил "положителен". "Не бих използвала думата "добър", защото не е ясно какво значи добър сезон. Да, по отношение на 2020 г. беше добър, но работейки в условията на ограничение на пандемия вече втора година, смятам, че този сезон беше много по-труден от предходния за целия туристически сектор", заключи тя.

Най-важният показател в момента дори не е ръстът спрямо миналата година, защото тя беше почти нулева.

Важното е да отбележим нивото, което достигнахме спрямо 2019 г. на базата на данните, които имаме от единната система за туристическа информация, както и от НСИ.

"В края на август, сезонът все още не напълно приключил, а сме достигнали ниво 70% от 2019 г., което смятам, че трябва да се отрази като положителен резултат. Още повече, че надхвърли очакванията, които имахме в началото" заяви Стоева.

Трябва да се отбележи, че нивото от 70% през 2019 г. достигнахме основно благодарение на българските туристи, смята тя.

Загуби от отменените програми на чуждестранните туроператори

Общите нереализирани приходи за целия сектор, включително хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенти - надхвърля 6 млрд. лева за 2020 г.

Финалните данни за сезона обаче ще излязат не по-рано от края на октомври. Данните са основани на информация от НСИ и от БНБ, по отношение на приходите.

Загубите за 2021 в сравнение с 2020 г. ще бъдат по-малко.

За месец юни тази година, спрямо юни 2020 г., приходите от туризъм надхвърлят два пъти ръст. За основните месеци имаме доста сериозен ръст, спрямо 2020 г. Като цяло сезонът ще бъде успешен.