Средните брутни заплати в България и Сърбия почти се изравниха в края на 2022 година.

Според последните данни на Националния статистически институт средната брутна месечна работна заплата в България е била 1 947 лева през декември 2022 година. Това означава, че в нетно изражение средното месечно възнаграждение в страната ни е било 1510.84 лева. 

За периода от началото на 2022 до края й средната брутна месечна работна заплата се увеличава с 16.17% или с 271 лева. Със сходен темп обаче се увеличават и цените , като през изминалата година инфлацията достигна 16.9 на сто (за периода декември 2021 г. - декември 2022 г.). Това означава, че на практика инфлацията е заличила ръста на средните заплати.

Букурещ или София: В коя столица средните заплати са по-високи?

Букурещ или София: В коя столица средните заплати са по-високи?

Разликата е с близо 125 евро

А каква е ситуацията в Сърбия?

Средните брутни заплати и заплати, изчислени за декември 2022 г., възлизат на 115 315 динара (1922.89 лева), докато средните нетни заплати възлизат на 84 227 динара (1404.50 лева).

Улица "Княз Михаил", главна търговска улица на Белград

Източник: iStock Images

Улица "Княз Михаил", главна търговска улица на Белград

Спрямо същия месец на миналата година средната брутна работна заплата за декември 2022 г. номинално се увеличава с 12.8%, а реално намалява с 2.0%, а средната нетна работна заплата се увеличава с 12.9% в номинално изражение и намалява с 1.9 % в реално изражение, според уебсайта на Статистическата служба на Република Сърбия. Това означава, че за тази сума могат да се купят по-малко стоки и услуги пари през декември 2022 г., отколкото през същия месец на 2021 г.

Да открехнем завесата: Ето какви са реалните заплати в IT сектора

Да открехнем завесата: Ето какви са реалните заплати в IT сектора

Какви са средните месечни възнагражения в зависимост от позицията, опита и локацията?