Днес в зала "Десислава" на хотел "България" (бул. "Цар Освободител" 4) министър Николай Василев и посланикът на Ирландия в България Н. Пр. Джефри Кийтинг ще обявят официално началото на българо-ирландския проект "Усъвършенстване на процедурите за подбор и кариерно развитие в държавната администрация на България", чиято основна цел е усъвършенстването на процедурите за подбор и професионално развитие в държавната администрация на България.

Проектът е съвместна инициатива на Института по публична администрация в Дъблин и Института по публична администрация и европейска интеграция към МДААР.

Дейностите по проекта ще включват преглед и анализ на системите за подбор на държавните служители, съществуващите практики за повишаване в длъжност, както и запознаване с опита на Ирландия и др.