Банките в Германия ще трябва да увеличат допълнителния си капитал до 22 млрд. евро до следващата година, пише Reuters. Причината е възстановяването на икономиката от пандемията и все по-големият балон при недвижимите имоти, който заплашва стабилността на финансовия сектор.

Допълнителните буферни изисквания бяха сведени до нула в началото на кризата от регулаторните власти, но с бързото нарастване на цените на имотите и рекордно ниските лихви, пазарът сега е надценен с 10% до 30%, според данни на германската централна банка. Това поставя кредиторите в уязвима ситуация от евентуална корекция на цените на имотите, смята Бундесбанк.

Федералният орган за финансов надзор повиши антицикличния буфер на 0,75% до 1 февруари 2023 г., като досега той беше 0%. Допълнителен буфер от 2% ще бъде въведен за жилищни кредити.

Изискването означава, че банките трябва да имат около 17 млрд. евро антицикличен буфер и още 5 млрд. евро системни буфери заради системен риск.

Освен това банките да внимават при отпускането на нови заеми, особено в ситуацията с цените на имотите. Надзорният орган изисква предпазливост при отпускане на големи заеми и задълбочен анализ на способността на кредитополучателите да извършват плащания.

Надзорните органи отдавна предупреждават, че банките може да не са достатъчно подготвени за евентуално повишаване на лихвите, защото значителна част от дългосрочните им заеми са с фиксирани лихви.