Нивото на безработицата в Еврозоната падна до равнище 7,3% през февруари, сравнено с 7,4% през януари 2007г. През февруари миналата година тя е била 8,2% .

През февруари най-ниски равнища са регистрирани в Дания(3.4%) и Холандия (3.5%).

Най-високи са нивата на безработицата в Полша (11.8%) и Словакия (11.0%).

Тези данни са предоставени от Eurostat,Статистическата служба на Европейската комисия.

За целия ЕС 21 от страните членки са докладвали за спад в равнището на безработицата, две са я запазили на същите нива, а 4 са обявили повишение за последната една година.

Най-голям спад има в Словения  (от 6.5% до 4.7%), Словакия(от 14.4% до 11.0%) и Полша (от 15.1% до 11.8%).

Най-голям ръст безработица се отчита в Унгария( от 7.4% на 7.9%).

Безработицата сред мъжете спада от 7.0% до 6.2% за една година - от февруари 2006 до февруари 2007 г. за Еврозоната и от 7.4% на 6.5% за целия ЕС.

При жените безработицата спада от 9.7% до 8.9% в Еврозоната и от 9.2% до 8.4% в ЕС.

Eurostat оценява, че 17.2 млн. мъже и жени в ЕС, от които 11 млн. са в Еврозоната, са били без работа през февруари 2007 г.

За сравнение безработицата в САЩ е 4.5% за същия месец, а в Япония 4%.