Бизнес климатът у нас се подобрява леко през януари, сочат последните данни на Евростат. Все пак в повечето сектори картинката остава мрачна и те са в територията на контракция.

Индексът индикатор на очакванията за заетостта расте с 0,3 пункта, достигайки 101,8 пункта. В индустрията също има лек ръст, но тя продължава да се свива като цяло - от -10,4 пункта през декември до -8,8 пункта през януари. В търговията на дребно също има подобрение - от -7,7 до -3,3 пункта, както и при потребителските очаквания, които се покачват до -31,8 пункта. Общият индекс на възприятие на икономиката е нагоре 79,1 до 81,1 пункта.

Очакванията в услугите обаче се влошават с 0,1 пункт до -22,8, а същото важи и за потребителските очаквания.

В еврозоната индекс на възприятие на икономиката се понижава, движен от свиването в търговията на дребно, услугите и потребителското доверие. В индустрията има лек ръст, а в строителството - стагнация. Като цяло свиване се отчита в Германия и Франция, а ръст - в Испания, Нидерландия и Италия.

Подобряват се очакванията на мениджърите по отношение на износа, докато оценките им на вече реализираната продукция падат за трети пореден месец. Разбира се, удар търпи и секторът на услугите, който се сви още повече спрямо декември, като се понижи до -0,7 пункта.

Спадът на потребителското доверие, който в еврозоната е на стойност от -1,7 пункта, се дължи на понижаването на всички четири компонента, които влизат в калкулирането му, а именно миналото и бъдещото финансово състояние на домакинствата, техните намерения да направят значителни покупки и очакванията им за общата икономическа ситуация.

Понижаването на доверието на мениджърите в търговията на дребно спадна до -6. В строителството почти не се наблюдава промяна и индикаторът е 0,3 пункта.