Европейският съюз трябва да разкрие планове за оспорване на господството на долара на световните пазари, включително и в енергийния сектор, като се стреми да засили международната роля на еврото и да стане по-независима от САЩ в условията на нарастващ разрив в трансатлантическите връзки, пише Bloomberg.

ЕС трябва да разработи "пълен набор от надеждни референтни лихвени проценти" на финансовите пазари и напълно интегрирана система за незабавни плащания, в рамките на набор от инициативи, които ще бъдат обявени от Европейската комисия тази седмица. ЕК проучва и възможността за по-нататъшно развитие на ролята на еврото на валутните пазари.

Плановете на Брюксел са насочени към смекчаване на т.нар. "прекомерна привилегия" на щатския долар, което позволява на Вашингтон да принуждава света (включително и ЕС) да действа спрямо неговите външнополитически цели.

"Възможно е еврото да продължи да развива глобалната си роля и да реализира пълния си потенциал, отразявайки политическото, икономическото и финансовото значение на еврозоната", коментира комисията в проекта, с който разполага Bloomberg.

Краят на доларовата хегемония е все по-близо

Краят на доларовата хегемония е все по-близо

САЩ води икономическа война срещу 1/10 от света. Сега тези страни се обединяват срещу зелената валута

Хеджиране на транзакции

Предложените мерки включват използването на еврото като валута по подразбиране за енергийни договори, договорени между държавите-членки на ЕС и трети държави, както и създаването на ценови показатели за суровия петрол, деноминирани в евро.

Ако предложенията бъдат приети, те могат да преобърнат световния енергиен пазар. Според Комисията препоръките й ще намалят риска от "срив на енергийните доставки" поради действията на "трети държави".

Брюксел ще се опита да направи хеджиращите сделки в евро по-привлекателни. Това би могло да се постигне, като се изисква по-голям брой договори да бъдат изчистени чрез централните контрагенти. Добра основа за това е постигнатият успех в миналото със създаването на ликвидни пазари за такива продукти чрез мерки, въведени след финансовата криза.

Завършването на реформата на разяжданите от скандали финансови показатели може също така да "увеличи привлекателността на търговията и ценообразуването на инструментите, деноминирани в евро", коментира ЕК.

Освен това, служителите ще се насърчава създаването на "напълно интегрирана система за незабавни плащания", за да се намали зависимостта от чуждестранни доставчици на карти и онлайн плащания.

Идва ли краят на хегемонията на долара?

Идва ли краят на хегемонията на долара?

Основната световна валута се сблъсква със сериозни рискове и яростен съперник

Аларма за действие

Усилията на Комисията да развие международната роля на еврото отразяват нарастващите призиви в страни като Франция и Германия към ЕС да приеме и инструменти, които ще му позволят да преследва своите външнополитически цели, разчитайки по-малко на непредвидим съюзник като САЩ.

"Скорошните извънтериториални едностранни действия от страна на юрисдикции от трети държави, както в случая с възобновените санкции срещу Иран, заедно със скорошните предизвикателства пред управлението и търговията, базиращи се на международните правила, са повод за събуждане по отношение на икономическия и паричен суверенитет на Европа", обясняват от ЕК.

ЕС е най-големият вносител на енергия в света, тъй годишната му сметка за внос възлиза на над 300 млрд. евро годишно, според документа.

Референтен договор за покупка на петрол, деноминиран в евро, "може да се използва като основен актив за финансови договори, като деривати, които осигуряват необходимите инструменти за управление на риска за участниците на пазара", се казва в проекта.

Европа иска платежни системи, независими от САЩ

Европа иска да има пълна финансова независимост от САЩ

Ядрената сделка с Иран остава "ябълката на раздора" между Вашингтон и Брюксел

Ценообразуване на петрола

Ценообразуването може да се основава или на съществуващи производствени полета в Европейското икономическо пространство, или да съответства на физическите свойства на "типичния" барел в кошницата за внос на суров нефт в ЕС.

Предвижда се и създаването на европейски органи и механизми, които увеличават дела си в дълга, деноминиран в евро, и предоставят техническа помощ на компании в Африка и съседните на ЕС страни и ги подкрепят при приемането на еврото като своя валута за разплащания.

Плановете идват успоредно с текущите дискусии за това как да се създаде т.нар. дружество със специално предназначение, което да улесни плащанията, включително и за иранския петрол.

Продължаването на търговията с Иран - дори и когато кредитният орган на ЕС - Европейската инвестиционна банка има експозиция към САЩ, което затруднява дейността й като канал за финансиране - ще помогне на икономиката и бизнеса на ЕС да станат по-независими от долара и американската икономика, твърдят официални лица.

Все пак усилията за създаване на такова дружество са изправени пред няколко нерешени проблема, включително намиране на място за операцията и начин да се убедят банките, които взаимодействат с него, че ще бъдат защитени от риска от изключване от финансовия пазар на САЩ.