Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута - три пъти ВВВ с положителна перспектива, съобщиха от Министерството на финансите.

"Оценката на България е подкрепена от силна външна и фискална позиция, политическа рамка от членството в ЕС и дългогодишното функциониране на режима на паричен съвет" - това са мотивите на рейтинговата агенция .

Положителната перспектива отразява плановете за членство в еврозоната, което може да доведе до по-нататъшни подобрения във външната позиция на страната. Властите остават ангажирани с приемането на еврото до 2024 година, като рисковете около времевия хоризонт произлизат главно от външни фактори.

Fitch понижи прогнозата за растеж на световния БВП, най-много на Китай

Fitch понижи прогнозата за растеж на световния БВП, най-много на Китай

Глобалната икономика ще нарасне през 2022 г. с до 2,9% вместо с 3,5%

От рейтинговата агенция не очакват забавяне с повече от една година на приемането на еврото, в случай, че страната не успее да изпълни критериите за конвергенция през 2023 година, тъй като считат, че на ниво ЕС има ясен ангажимент за ускоряване на този процес.

Fitch Ratings прогнозират растежът на БВП да се забави до 3% през 2022-а от 4,2% през 2021 година, тъй като по-високата инфлация и по-слабото външно търсене влияят съответно на потреблението и външната търговия на страната.

Fitch Ratings прогнозират, че бюджетният дефицит ще се увеличи до 4,9% от БВП през 2022-а, от 4,1% през 2021 година, движен предимно от мерките за подкрепа. Те очакват, че дефицитът ще намалее до 2,9% от БВП през 2023-а, с намаляване на натиска върху разходите. Въпреки по-големите дефицити, нивото на държавния дълг на България ще остане много ниско в сравнение със страните от ЕС и тези с рейтинг "ВВВ".

Fitch: Нерегламентираното "копаене" на криптовалути носи рискове за енергийния сектор

Fitch: Нерегламентираното "копаене" на криптовалути носи рискове за енергийния сектор

Годишното търсене на електроенергия само за биткойни е сравнимо с потреблението в страни като Норвегия и Швеция