Международната рейтингова агенция Фич Рейтингс (Fitch Ratings) потвърди дългосрочния рейтинг (Long-Term Issuer Default Rating (IDR) на ОББ. Той продължава да бъде 'A-' с положителна перспектива. Рейтинговата агенция потвърди и присъдения рейтинг за подкрепа на акционерите (SSR) на 'a-' и краткосрочния IDR на 'F1'. Повишен бе рейтингът за жизнеспособност на ОББ (VR) на 'bb+' от 'bb'.

Повишаването на VR отразява мнението на Fitch за структурните подобрения в рентабилността на банката, подкрепени от сливането с KBC Банк България, както и на качеството на активите. То също изразява виждането на рейтинговата агенция за намалените бизнес и интеграционни рискове, произтичащи от сливането на двете банки.

"ОББ продължава да има най-високия дългосрочен кредитен рейтинг в държавата. Повишаването на VR e още един израз на ефекта от успешната интеграция между ОББ и KBC Банк България и на доверието, което клиентите ни имат към нас.", коментира Питър Рубен, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на KBC Group в България.

VR на ОББ се базира на водещата й роля на българския пазар, балансирания бизнес модел, умерено обезценените кредити, подобрена рентабилност, високи капиталови съотношения и стабилен профил на финансиране и ликвидност.

Подробно описание на рейтингите може да бъде видяно на страницата на рейтинговата агенция.