Рейтинговата агенция Fitch промени прогнозата пред кредитния рейтинг на България от "стабилна" към "позитивна" и потвърди оценката си от BBB, която е четвъртата най-висока и означава, че страната има инвестиционен рейтинг.

До промяната се стигна, след като прогнозата за икономическия растеж беше повишена, а България ще получи огромни суми европейско финансиране в рамките на следващите седем години. Това, според агенцията, понижава рисковете от свиване на икономиката, свързани с пандемията и елиминира политическата нестабилност, очаквана на следващите избори.

"Fitch сега прогнозира свиване на икономиката на България с 4% през 2020 г. спрямо предишната ни прогноза, която беше за понижение от 5,7%, и очакванията ни за спад на икономиките на страните в групата с кредитен рейтинг BBB от 6,9%", посочват от агенцията. "Частното потребление се показа като много по-устойчиво през 2020 г., а ключовите фактори като производството по-малко засегнати от мерките на правителството в сравнение с други европейски страни."

Все пак от рейтинговата агенция са на мнение, че през първото полугодие на настоящата година икономическата активност ще остане потисната заради мерките срещу пандемията и забавената ваксинация, но растежът ще се ускори през втората половина на 2021 г., когато ефектът от мерките ще се усеща все по-слабо, а потреблението и инвестициите ще нараснат.

Страната ще е един от големите рецепиенти на европейско финансирнае, като между 2021 и 2027 г. ще получи 16,6 млрд. евро, възлизащи на 27% от брутния вътрешен продукт, по многогодишната рамка и 5,7 млрд. евро грантове (12% от БВП) от Next Generation EU.

"Въпреки че съществуват въпросителни относно възможността на България да приеме толкова големи суми, Fitch вярва, че те могат да повишат растежа от прогнозираните 3% през 2021 г. до между 4 и 5% в периода 2022-25 г."

До потвърждаването на оценката BBB се стигна заради "силният вътрешен и външен платежен баланс и стабилна рамка на политиките, подпомогнати от членството в Европейския съюз и дългогодишния валутен борд." Сред ограниченията за постигане на още по-висока оценка са по-ниските нива на доходите в сравнение със средното за другите страни в групата BBB и неблагоприятната демографска картина, която може да окаже неблагоприятен ефект върху икономическия растеж и държавния бюджет в дългосрочен план.

През настоящата година бюджетният дефицит ще остане без промяна, заради склонността на управляващите към харчове, включително и за планираното увеличаване на заплатите и пенсиите. Според базовия сценарий на Fitch съотношението дълг към БВП ще нарасне до 25,2% към 2022 г. спрямо 20,2% през 2019 г., което е по-малко от половината от медианната стойност в страните от групата BBB.

"Ниската задлъжнялост, в комбинация с благоприятните условия по финансирането и големи ликвидни фискални резерви, възлизащи на 8,6 млрд. лв. към декември 2020 г. (7,4% от БВП) осигуряват значителни фискални буфери."