Германската икономика ще продължи възходящото развитие, благодарение на силната индустриална активност и фирмите, които все се борят все по-упорито да намерят работници, за да изпълнят поетите поръчки, предвижда централната банка на страната.

Оптимистичната оценка показва, че водещата европейска икономика пренебрегна политическата безизходица, породена от провалените преговори за коалиционно правителство.

Мрачна прогноза за икономиката на Германия през 2040-а

Мрачна прогноза за икономиката на Германия през 2040-а

Нещо ще я спъне, но какво?

Силният приток на нови поръчки стимулира производството и задвижва икономическия растеж.

"Подкрепена от бума в индустриалната дейност, германската икономика вероятно ще остане на силно експанзивен път и през последното тримесечие на 2017 г.", посочва Bundesbank в месечния си доклад.

Големият икономически проблем на Германия, който застрашава и САЩ

Големият икономически проблем на Германия, който застрашава и САЩ

Къде Тръмп трябва да фокусира своите усилия?

Основното препятствие за увеличаване на производството е недостигът на работна ръка, особено в секторите на строителството и промишлеността.

"Нарастващият недостиг на квалифицирана работна ръка може да постави по-големи ограничения за продължаващия силен ръст на производството в бъдеще", прогнозира централната банка.

Германия води еврозоната към рекорден растеж, но какви са рисковете?

Германия води еврозоната към рекорден растеж, но какви са рисковете?

Какво ще се случи, когато водещата европейска икономика достигне предела си на разрастване

"В крайна сметка извънредно положителната среда на пазара на труда и фактът, че перспективите за доходите остават оптимистични, ще гарантират, че частното потребление ще стимулира вътрешната активност", предвижда Bundesbank.