Президентът на ЕЦБ Жан Клод Трише е заявил, че производителността на труда е най-големия проблем пред икономиките на дванадесетте страни членки на Еврозоната.

„Основното задължение, което имаме към жителите на страните от Еврозоната в момента е покачването на производителността на труда", това е споделил Трише днес на дискусия организирана от Фондация Бертелсман в Берлин.

Годишният ръст в почасовата производителност в Европа е някъде между 1 и 1.2%, докато в САЩ това ниво е над 2.4%. Растежът на икономиката на Еврозоната, която се оценява на около $10 трлн., изостава от растежа в САЩ във всяка от последните 5 години.

Това е негативния резултат от пренасочването на производствата на големите компании към страните от Източна Европа, където заплащането и разходите са по-ниски. Така обаче жителите на „стара Европа" остават без жизненоважните си сектори на производството, в които традиционно са намирали препитание.

Нивото на безработица в страните от Еврозоната в момента е 7.8%, което е с около 3 процентни пункта над нивото в САЩ от 4.8%.

Трише е заявил също, че правителствата в Европа трябва да спомагат за развитието на по-гъвкав пазар на труда. Той похвали страни като Германия, Франция и Италия за взетите мерки, като намаляване на помощите за безработица и прокарването на закони, които позволяват на работодателите да се освободят по-лесно от служителите си.

„Тези стъпки няма да създадат достатъчно гъвкава икономика, но са добро начало", продължи Трише. „Сериозен проблем за икономиката на Европа представлява и негативната тенденция за слабо развитие на образованието и научните изследвания".

Средният американец от поколението след втората световна война „baby boomer", родени в периода 1946 и 1964, са заемали около 10 различни работни места докато са били на възраст между 18 и 38 г. Това са цифри, на които в Европа би се гледало доста отрицателно, заяви Трише. Цените на стоките и услугите в Америка се сменят два пъти по-често отколкото в Европа, е продължил той.

Трише е завършил изказването си, с думите „европейците трябва да се научат да гледат малко по-оптимистично на нещата, както правят американците".