Брутният вътрешен продукт на САЩ се повиши през третото тримесечие на 2019 година с 2.1%, след повишение с 2% през предходните три месеца, показва ревизирана оценка на Департамента по търговия, цитирана от CNBC.

Основна подкрепа за икономическия растеж през периода юли-септември оказаха потребителските разходи, които нараснаха с 2.9% през третото тримесечие на 2019 година.

Потребителските разходи продължават да нарастват благодарение на ниската американска безработица, като тяхното увеличаване допринесе с 1.97 процентни пункта към растежа на БВП през третото тримесечие, коментира Infostock.bg.

Общите бизнес инвестиции се свиха с 2.7%, което е по-малко от експресната оценка за техен спад с 3%, като брутните частни инвестиции отнеха едва 0.01 процентни пункта от БВП при предишна оценка за отнемане на 0.27 процентни пункта от икономическия растеж през третото тримесечие, докато частните неселскостопански инвестиции допринесоха към растежа на американската икономика с 0.15 процетни пункта.

Стойността на бизнес запасите претърпя възходяща ревизия до 79.8 млрд. долара от предишна оценка за 69 млрд. долара, което добави 0.17 процентни пункта към растежа на БВП.

Негативно влияние върху икономическия растеж през периода юли-септември с 0.11 процентни пункта оказа нетният експорт, тъй като вносът нарасна с 0.8%, докато износът се повиши с 0.9 на сто.

Корпоративните печалби след облагането с данъци се понижиха през третото тримесечие с 0.6% (или 11.3 млрд. долара) спрямо второто тримесечие на годината, когато нараснаха с 3.3 на сто.