С 16 процента е спаднало потреблението на електроенергия в България през втората седмица на април, показват обобщени данни за континента, подготвени от европейския тинк танк Bruegel.

Потреблението на ток е един от малкото икономически индикатори за ефекта от коронавируса върху икономиките, които са достъпни в реално време, посочват от института. Те сравняват използването на електроенергия в пиковите часове (8:00 - 18:00 ч.) в Европа за всяка седмица от началото на март т.г. с данни за миналата година, като коригират данните спрямо температурите.

Според данните, България е сред по-тежко засегнатите икономики. У нас бяха затворени търговските центрове, ресторанти, барове и други, а от началото на април дейност спират и намаляват и редица производства заради липса на поръчки.

Очаквано, най-голям спад има в Италия, която е европейската държава, пострадала най-много от кризата. Там потреблението през миналата седмица спада с 28%. Подобно е положението и в Испания - спад от 23%. Единствената друга държава с намаление от над една пета е Словения, където от изключително значение за икономиката е автомобилната индустрия, която практически замрази дейност.

Около България положението е сходно с това у нас: в Гърция спадът е 13%, в Румъния - 15%. В Сърбия обаче намалението е едва 5%, въпреки че и там бяха въведени значителни ограничителни мерки.

В Германия, най-голямата европейска икономика, е спадът е едва 8%. Както писахме, в държавата затворените заводи са по-скоро изключение, макар че повечето работят с намален капацитет. В съседни Полша и Чехия спадът също е 8%.

14% и 12% е намалението съответно във Великобритания и Франция.

Не всички държави обаче отчитат спад. Швейцария (+5%), Норвегия (+11%), Швеция (+3%) и Финландия (+2) отчитат повишение.