Мерките за ограничаване на COVID-19, въведени от държавите от Европейския съюз, имат значително влияние върху промишленото производство през април. Сезонно коригираната промишлена продукция спадна със 17% в еврозоната и със 17,3% в ЕС, в сравнение с март 2020 г. Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат.

През април 2020 г. промишленото производство намалява с 28% в еврозоната и с 27,2%, в сравнение с април 2019 г. Индустриалното производство в еврозоната и ЕС падна до нива, последно наблюдавани в средата на 90-те години.

Регистрираният спад у нас през миналия месец е 11.3%. През март, когато бяха въведени мерките, спадът бе малко над 5%.

В Европейския съюз през април тази година производството на дълготрайни потребителски стоки намалява с 27.8%, на капиталови стоки с 27.3%, на междинни стоки с 14.9%, на малотрайни потребителски стоки с 10.7% и на енергия с 5%.

Производството на дълготрайни потребителски стоки е намаляло с 29% през април в еврозоната. 26.6% е спадът при капиталови стоки, 15.6% при междинните стоки, а малотрайните потребителски стоки с 11.9%.

Промишленото производство бележи спад всички държави членки, за които има данни. Най-голям спад има в Унгария (-30.5%) и Румъния (-27.7%). Словакия също е в негативната статистика с минус 26.7%.

Годишни спадове

Цели 45% е сривът при производството на дълготрайни потребителски стоки в ЕС, над 40% спад при капиталовите и 12% при енергията.

Сред държавите членки с най-голям спад в индустриалното производство е Люксембург (-43.9%), следвана от Италия (-42.5%) и Словакия (-42%). Единственото увеличение се наблюдава в Ирландия (+5.5%).