Потребителските цени в Обединеното кралство са скочили с 5,1% на годишна база през ноември, според данни на Националната статистическа служба (ONS) на страната. По този начин темпът на растеж на инфлацията през миналия месец се превърна в рекорден от септември 2011 г. насам.

През октомври потребителските цени във Великобритания нараснаха с 4,2% в сравнение със същия месец на миналата година.

Анализатори, анкетирани от Bloomberg, осреднено очакваха потребителска инфлация през ноември от 4,8%, докато експертите, анкетирани от Trading Economics, прогнозираха този показател да отчете ръст от 4,7%.

Цената на храната във Великобритания миналия месец беше с 1,2% по-висока от година по-рано. Комуналните и транспортните услуги също поскъпнаха, главно поради по-високите цени на горивата и на употребяваните автомобили.

Потребителските цени нараснаха с 0,7% на месечна основа. Експертите прогнозираха този ръст да е от 0,4%. През октомври месечната инфлация беше 1,1%.

Цените без храна, алкохол, тютюн и енергия (базова инфлация, CPI Core) се повишиха с 4% на годишна база през ноември, след като се повишиха с 3,4% през октомври. Основният индекс на CPI в месечно изражение се е увеличил с 0,5% (+ 0,7% преди това). Експертите очакваха увеличение на показателите през ноември съответно с 3,7% и 0,3%.

Цените на дребно (RPI) скочиха със 7,1% на годишна база, след като се повишиха с 6% месец по-рано. Показателят RPI се използва от британските работодатели при договаряне на заплатите. Разликата в динамиката на индексите на CPI и RPI е свързана с отчитането на разходите за жилища в RPI, както и различното тегло на тарифите за самолетни билети, застраховките и цените на газа.

Цените на производител (PPI) през ноември нарастват с 9.1% на годишна база, с най-висок темп септември 2008 г., и с 0.9% спрямо предходния октомври.