Инвестициите в нови мощности за изработване на чиста енергия в световен мащаб през миналата 2019 година са нараснали с 1%, достигайки 282 милиарда долара. Това показват резултати от съвместно проучване на Програмата на ООН за околната среда (UNEP), Bloomberg New Energy Finance и изследователския център към UNEP - Frankfurt School.

През 2019 година повече инвестиции са направени във възобновяеми енергийни източници, отколкото в технологии на изкопаеми горива и ядрени технологии.

В нови ядрени мощности са вложени едва 15 милиарда долара. За въглищни мощности разходите възлизат на 37 милиарда долара, а за тези, които работят на газ - 47 милиарда долара. Това означава, че инвестициите за ВЕИ надхвърлят тези за изкопаемите горива почти два пъти.

До 2030 г. правителства и бизнеси по света планират да въведат 826 гигавата нови мощности от възобновяеми енергийни източници. Това ще струва близо 1 трилион долара, като тук не влизат хидроенергийните мощности.

Експерти обаче посочват, че тези инвестиции няма да бъдат достатъчни за ограничаване повишаването на световната температура.

EY: Китай вече не е лидер по привличане на инвестиции във възобновяеми мощности

EY: Китай вече не е лидер по привличане на инвестиции във възобновяеми мощности

Индия е другата страна в подреждането, която губи позиции