Как са разпределени заетостта и заплатите в публичния сектор между общините в България? На този въпрос отговарят тазседмичните карти на "265 истории за икономика", създадени от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Делът на наетите в публичния сектор (с някои изключения в енергетиката и някои индустрии, например оръжейната) в общия случай е белег за продуктивността на местните икономики. Видно, в по-бедните райони на страната, особено в Северозапада, държавата е най-важният работодател.

Най-висок е делът на наетите в публичния сектор в общините Трекляно (94,4%) и Бойница (93,3%), където на практика частна икономика отсъства. В цели 33 общини този дял обаче надхвърля половината наети, като те са концентрирани в няколко района - Северозападът, по границата със Сърбия, както и в някои части на Стара Планина и Североизтокът.

Снимка 479573

Интерактивна версия на картата може да видите тук

От обратната страна, има 4 общини - Марица, Лясковец, Съединение и Божурище - където делът на публичния сектор сред наетите е под 10%, а в други 40 общини той е под 20%. Прави впечатление, че повечето общини с малък дял на наетите в публичния сектор са сред водещите индустриални центрове.

Що се отнася до водещите икономически центрове - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора - делът на публичния сектор в тях гравитира около 20% - близо до средните за страната 23%. Номинално, най-много наети в публичния сектор има в столицата (144 хиляди души), Пловдив (32 хиляди) и Варна (26 хиляди души).

Заплатите в публичния сектор варират значително между отделните общини. Средните са близо до средните за страната като цяло - 1157 лева брутно месечно през 2018 г., но в много от малките общини те са чувствително под средните, между 700 и 800 лева.

Снимка 479578

Интерактивна версия на картата може да видите тук

Очаквано, най-високите заплати в публичния сектор са в общините, където са разположени големи енергийни предприятия - Козлодуй, Раднево и Гълъбово, както и в административния център София. Обратно, най-ниските са в малки и бедни общини - Грамада, Бойница, Ценово, Ружинци. Като цяло, под 1000 лева брутно са заплатите в публичния сектор в 225 общини.

На общинско ниво се наблюдава и значителен дисбаланс между заплатите като цяло и тези в публичния сектор. В почти всички случаи те са по-високи, но има и значителни изключения - общините със силни минни предприятия например като Челопеч и Панагюрище, където заплатата в публичния сектор е съответно едва 43% и 68% от средната. Същото се наблюдава и в общини със силна преработваща промишленост, като Пирдоп (61%), Божурище и Летница (по 67%).