Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 44,4% през периода януари - юли 2022 г., спрямо същия период на 2021 г. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Испания, които формират 67.4% от износа за държавите - членки на ЕС.

Износът през юли 2022 г. за ЕС нараства с 43,2% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - юли 2022 г. най-голям ръст на износа в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (302%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (171%). Спад се наблюдава в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (15%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - юли 2022 г. се увеличава с 32.9% спрямо същия период на 2021 г. През юли 2022 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 31,4% спрямо същия месец на предходната година.

Износ за трети страни

Износът на стоки от България за трети страни също се увеличава значително - с 35% през периода януари - август 2022 г., в сравнение със същия период на 2021 г. През август 2022 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 30% спрямо същия месец на предходната година.

Най-голям ръст при износа в периода януари - август 2022 г., в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (203%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (123%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - август 2022 г. се

увеличава с 63,1% в сравнение със същия период на 2021 г. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

През август 2022 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 36.8% спрямо същия месец на предходната година

През периода януари - август 2022 г. общият внос в България се увеличава с 45,3%, спрямо същия период на 2021 година. През август 2022 г. общият внос на стоки нараства с 37.2% спрямо същия месец на предходната година.